Brooklyn Bridge x 2

Det är inte bara Brooklyn Bridge som är densamma. Typsnitten går också hand i hand, liksom den blågrå kalla färgtonen i båda bilderna. Extra tydligt, och lustigt, blir det när man lägger omslagen så här bredvid varandra.
Så lika, men ändå så helt olika….