Island of the Lost – Joan Druett

Aucklandöarna är en isolerad och otillgänglig ögrupp 450 mil söder om Nya Zeeland. Klimatet är hårt med ihållande regn och bitande vindar året om. År 1864 förliser två fartyg och de överlevande besättningarna strandar, ovetandes om varandra, på varsin sida av ön. Deras öden visar sig bli väldigt olika.
Den som känner mig vet att jag har en förkärlek till den här sortens överlevnadshistorier. Människans kamp mot elementen, i isande kyla, på stormande hav, eller som här, på en gudsförgäten ögrupp mellan Nya Zeeland och Antarktis.
Joan Druett har genom vittnesmål och memoarer pusslat ihop vad som hände respektive besättningarna, och deras väg mot räddningen. Och det är en fascinerande historia som berättas.
På den södra delen av ön hamnar fem män: en fransk gulddgrävare, en portugisisk kock, en norsk och en engelsk sjöman, och så kaptenen Thomas Musgrave. Musgrave visar sig vara en utmärkt ledare under de hårda omständigheterna. Han leder genom att vara demokratisk och hålla moralen uppe. De överlever som ett lag och samarbetar om alla uppgifter som ska utföras. Man kanske inte kan säga att harmoni råder när man är strandad på en öde ö, men det är i alla fall så nära man kan komma.
På den norra delen av ön hamnar en grupp om 19 överlevande, under ledning av kapten George Delgano. Och här råder både kaos och apati. Gruppen förmår inte att bygga skydd eller jaga efter mat. En sjöman, Robert Holding, försöker engagera gruppen och ta kommando över situationen, men utan framgång. Han blir rädd för sitt liv när några av hans kamrater hotar att äta upp honom.
I den första gruppen överlever alla fem, och de inte bara överlever, de lyckas till och med bygga en båt som för dem till räddningen. I den andra gruppen återstår tre överlevande när de till slut blir räddade av ett fartyg. Däribland kaptenen och Holding. Kaptenen är den som berättar sin historia om vad som hände, en förskönad sådan naturligtvis, och säger åt de övriga två männen att det är hans historia som gäller.
Vikten av ett gott ledarskap har aldrig varit mer tydlig än här, och det är både spännande och fascinerande läsning. Det finns likheter med Alfred Lansings berättelse om Shackeltons Antarktisexpedition med Endurance, eller Hampton Sides skildring av DeLongs expedition till Nordpolen med Jeannette, eller Nathaniel Pilbricks skildring av valfångaren Essex som rammades av en val. Även där är ledarskapet och sammanhållningen grundläggande och avgörande. Tre fantastiska överlevnadshistorier som ni bara måste läsa om ni liksom jag går igång på den här sortens äventyr.
Fakta:
Förlag: Algonquin
Utgivningsår: 2007