Arv och miljö – Vigdis Hjorth

Berglijot har fyra syskon, och föräldrarna har nu meddelat att de två yngsta döttrarna ska särbehandlas och få ärva mer. 

Under bråket om arvet pulserar en långt mer smärtande nerv. Det handlar om vem som blev älskad och vem som blev utsatt i barndomen, om skuld, ansvar och rättvisa. Tvisten sätter igång en kraftfull och ohejdbar rörelse, där de hemligheter som präglat familjen måste avtäckas.

Det är mer än tjugo år sedan Bergljot bröt med familjen, men nu kräver hon för första gången att bli lyssnad på. Det krävs mod för att orka hävda sin version av en stelnad familjehistoria. Men bara genom att berätta, och formulera även det som är outhärdligt smärtsamt att återvända till, kan man komma vidare. 

Kommentar:
Vigdis Hjorth fick stor uppmärksamhet med sin roman Arv och miljö när den släpptes 2016 (på svenska 2018). Det är enligt hennes utsago en fiktiv roman, men familjemedlemmar kände sig utpekade och kränkta. En av hennes systrar svarade direkt med en motbok, det fruktansvärda som Vigdis skriver om i sin bok är inte sant, men i övrigt känner hon igen sig i allt.

Vad som är sant eller inte vet bara de inblandade, även om det ju vore ytterst märkligt av Vigdis Hjorth att skriva så här om det inte var sant. Det blir i alla fall väldigt tydligt att varje person har sin egen historia och inga syskon har likadana uppväxter.

Men i alla fall, det här är ett infekterat familjedrama om Bergaljot som bröt med sina föräldrar och syskon för mer än tjugo år sedan. Fast bröt helt gjorde hon inte, hon har fortfarande sporadisk kontakt med vissa familjemedlemmar. I samband med att föräldrarna börjar göra upp vem som ska ärva vad efter deras död kommer det fram att de två yngsta döttrarna ska få ärva mycket mer än Bergaljot och hennes bror. Bergaljot känner att hon som haft det så svårt och varit så utsatt inte borde bestraffas ytterligare. Hon känner att ingen någonsin lyssnat på henne, och nu kräver hon att bli hörd.

Det här är inte riktigt min typ av roman. Det är introvert, mycket ältande och många upprepningar. Jag kan förstå Bergaljot, att hon bara vill bli hörd, sedd, bekräftad. Att någon tror på hennes historia. Men det går inte att stånga sig blodig. Bara släpp det. Bryt kontakten helt. Varför vill du ha med dem att göra när de inte förstår?

Vi läser den i min bokcirkel, och jag tror i alla fall att det kommer bli intressanta diskussioner när vi ses på onsdag. Som bokcirkelbok är den utmärkt.

Fakta:
Förlag: Natur & Kultur
Antal sidor: 366
Utgivningsår: 2018