Bokhyllan – v.26


Creative Action for Forest är namnet på den här bokhyllan, designad av Jamy Yang. Den kom till på uppdrag av Greenpeace Kina för att promota kampanjen ”Book Lovers for Forests”. Greenpeace Kina har sedan ett antal år tillbaka aktivt arbetat för att bokförlag i regionen ska trycka sina böcker på AFF-märkt papper (Ancient-Forest-Friendly).

Bokhyllan är tillverkad av återvunnen kartong, och träddesignen har en dubbel betydelse. Genom att göra kopplingen träd och böcker vill Yang likställa idén att använda återvunnet papper med att plantera träd.