Bokhyllan – v.15

Från italienska Fitting kommer den här hyllan, Pyramid. Det är ett modulbaserat hyllsystem i aluminium som man kan bygga ihop efter önskemål, och det finns också färdiga kombinationer att köpa. Företaget har tillverkat modulmöbler efter sitt patenterade system sedan 1960.

Den stora varianten gör sig bra i en offentlig miljö, men är kanske lite för utrymmeskrävande för det vanliga hemmet. Då passar en av de mindre varianterna bättre. Jag tycker det blir ganska häftigt med alla vinklarna som gör att böckerna står på ett sätt som man inte är van med.