Granskogsfolk – David Thurfjell

Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land. Medlemstalen i de religiösa församlingarna sjunker. Samtidigt söker sig allt fler svenskar ut i naturen för att hitta en plats för kontemplation. Är det så att det är ute i skog och mark som de avkristnade svenskarna möter det som en gång söktes i kyrkan? Är naturen svenskarnas nya religion och hur blev den i så fall det?
Kommentar:
David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap. I Granskogsfolk tecknar han den svenska naturkärlekens religionshistoria, från fornnordiska föreställningar om en besjälad vildmark, via de katolska och lutherska periodernas folktro och troslära, till den moderna tidens exploatering och naturromantik.
Svenskarna är inte särskilt religiösa av sig. Men när det kommer till skogen och naturen känner vi oss andliga och ”nästan religiösa”. Någon av de skogsvandrare som intervjuats i boken säger något i stil med ”Kom inte och gegga ner det här” och liksom honom blir jag lite provocerad av tanken på att likställa min lugnande, uppfriskande, avstressande, dramatiska och rogivande skogsrelation med en gudelig eller andlig sådan.
Granskogsfolk är en blandad läsupplevelse för mig. Det är väldigt mycket intressant fakta som jag slukar i mig, från folktro till etymologi och samhällsutveckling. Men det blir också väldigt mycket naturromantik. Thurfjell använder ord som skövling och monokulturer när han pratar om skogsbruk till exempel. Och det är klart, det här är inte den typen av bok som ska täcka in alla våra behov av och tankar om skogen, den fokuserar på den naturandliga biten, men personligen är jag så trött på den här skogsbadarandan och rör inte min skog-mentaliteten där debatten är väldigt snedvriden och inte faktabaserad.
Jag är inte heller så förtjust i Thurfjells urval av intervjupersoner: ett antal storstadsbor som brukar promenera i skogarna utanför Stockholm och Uppsala. Skogsturister alltså. Det hade varit intressant med några fler röster, från alla som bor ute i skogen, som arbetar i den, som lever av den på olika sätt. Hur ser de på skogen? Är den också deras religion?
Fakta:
Förlag: Norstedts
Antal sidor: 335
Utgivningsår: 2020