I’m a librocubicularist

Librocubicularist, vad blir det på svenska?