Skicka böcker till Martin och Johan

Enligt O gjorde mig uppmärksam på ett projekt som de Etiopienfängslade journalisterna Martin Shibbye och Johan Persson har dragit igång. De vill bygga upp ett bibliotek i Kality-fängelset, och vi kan alla bidra till uppbyggandet genom att skicka böcker. Fängelsedirektören har godkänt projektet.

– Vi uppmanar alla att skicka böcker på utländska språk tillsammans med ett brev på engelska till Martin och Johan. Det finns en stor längtan efter litteratur bland fångarna i Kality-fängelset. Vi hoppas naturligtvis att Martin och Johan ska benådas som fort som möjligt, men om de under tiden kan börja bygga upp ett bibliotek kan vi tillsammans genomföra en både humanitär och kulturell gärning, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Skicka bok och brev till:
Johan Persson / Martin Schibbye
Kality Prison Zon 7
Addis Abeba Prison
Administration
P O Box 2436
Addis Abeba
Ethiopia

Du kan också bidra till Journalistförbundets och Reportrar utan gränsers insamling till förmån för de svenska journalisternas omkostnader. Betala in på bankgironummer 5567-3818 och märk inbetalningen ”Martin och Johan”.

Läs mer om Martin Schibbye och Johan Persson på www.sjf.se/martinochjohan