Bokhyllan – v.42

TV i bokhyllan? Absolut. Om det ser ut på det här sättet. Vilken snyggt brunt färgmatchad bokhylla!