Bokhyllan – v.20

Den här hyllan är inspirerad av den kända optiska illusionen som man ofta sett i olika tecknade sammanhang. Här är den översatt till 3D-bokhylla av designern John Leung på ClarkeHopkinsClarke Architects i Melbourne.

Bias of Thought heter den och kan användas för böcker, iPads eller tidningar, vad man nu vill visa upp. Den optiska synvillan ska påminna om att våra tankar alltid är partiska, färgade eller fördomsfulla. Och när vi förmedlar våra idéer till andra så tas de alltid emot på olika sätt, beroende på mottagaren. Tankar kan alltid misstolkas eller förvanskas när de förs vidare.