Bokalfabetet 2.0 del 6

Sjätte bokstaven i bokalfabetet är F. Här är mina svar:

1. 5 ord att associera till: filosofera, frustration, frukt, finsmakare, fri.
Finsmakare och filosofera kopplar jag till Björn Ranelid. Frustration är ett vanligt inslag i hans böcker, så även i Min son fäktas mot världen.

2. En litterär karaktär med för- eller efternamn på F.
Doktor Faraday, berättarröst och huvudperson i Sarah Waters Främlingen i huset är en intressant karaktär. Jag tycker inte direkt om honom, han är småtråkig, klassmedveten och osäker, men han är en sådan bra romanfigur som utvecklas spännande under berättelsens gång.

3. Vilket är ditt litterära favoritland och din litterära favoritplats?
Jag gillar Skottland, England och Irland. Karga hedar och böljande gröna kullar i skönt samspel.