Nomad – Ayaan Hirsi Ali

I Nomad berättar Ayaan Hirsi Ali om de svårigheter invandrade muslimer i västvärlden möter, hur man som muslim blir misstänkliggjord och sedd som medskyldig till terrorattacker och det heliga kriget. Skildringen utgår från hennes egen historia.

Hon är mycket självutlämnande när hon beskriver sin familjs öde: En familjemedlem har aids, en annan har blivit åtalad för mord på sin man och en tredje skickar alla pengar han tjänar tillbaka till sin klan i Somalia. De bor alla i väst, men deras hjärtan finns någon annanstans. De drömmer om ett Somalia som aldrig har existerat. Kommer de någonsin att finna sig tillrätta i sina hemländer? Det känns osannolikt.

Kommentar:
För en tid sedan läste jag Ayaan Hirsi Alis självbiografi, En fri röst, och imponerades stort av denna kvinna. Hennes erfarenheter är något att ta lärdom av, hennes mod och styrka något att inspireras av. Oavsett om man håller med om hennes åsikter, eller tycker att hon går för långt i sin kritik mot islam.

I Nomad fortsätter hon sin berättelse. Mycket av historien känns igen från En fri röst, men här utvecklar hon sina idéer och går mer in på djupet när hon berättar om sin uppväxt, sina familjemedlemmar och tiden som asylsökande i Holland vidare till livet efter flytten till USA.

Det är en svår bok att tycka något om. Jag tycker hon har rätt i sak, i det att man måste få vara kritisk. Man måste få ifrågasätta, diskutera och debattera islam utan att kallas för islamofob eller rasist. Däremot kan jag tycka att hon är lite väl hård. Det är en skrämmande bild av islam hon målar upp, som ett hot mot västerlandet och världsfreden, och drar på ett sätt alla muslimer över en kam.

Hirsi Ali menar på att vårt sätt att vara toleranta mot islam, vår vilja att bevara invandrares kulturer och tillåta undantag från västerländska normer stjälper snarare än hjälper. Hur goda våra avsikter än är att hjälpa och underlätta integrationen, så är det den värsta sortens rasism. Kanske hon har rätt i det? Det tål i alla fall att tänka på.

Hon ser tre institutioner som skulle kunna göra mer, och även göra skillnad, och det är utbildningsväsendet, feministrörelsen och den kristna kyrkan. Skolorna bör uppmuntra kritiskt tänkande, inte ha ”överseende” med elevernas tro. Feminister i väst borde göra de muslimska kvinnornas sak till sin. Se till att de får möjlighet att avsluta sina utbildningar, ta kontroll över sina kroppar och sin sexualitet, få ut dem i arbetslivet och se till att männen straffas när de tar till våld. Den kristna kyrkan bör vara mer aktiv med att sprida sitt budskap istället för att backa när de möter hätskt motstånd från muslimska präster och politisk elit. Det skriver jag absolut under på. Utbildning och upplysning är nyckeln till allt.

Det här är en lärorik bok, en bok att läsa, fundera över, och diskutera med andra. En mycket stark bok, och en mycket bra bok. Men läs En fri röst först, för att få hela historien.

Fakta:
Förlag: Albert Bonniers Förlag
Antal sidor: 352
Utgivningsår: 2010
Första meningen: Hela mitt liv har jag levt som nomad.