Bokhyllan – v.47

Ett ständigt återkommande problem när man pratar om böcker och bokhyllor är platsbrist. Dels plats för böckerna i hyllan, för den blir överfull, och sen också placering av själva bokhyllan i rummet. Det är svårt att hitta bra ställen för sin hylla. Den här hyllan löser kanske det ena problemet, då den är lätt att flytta omkring. Hyllan heter Kantik och är designad av Patricia Yasmine Graf.

Den ska stå lutad mot en vägg, och man placerar in böcker i de olika facken. Ingen montering av hyllan krävs, utan den hålls på plats av böckernas vikt. Det är alltså lätt att flytta hyllan till en annan vägg eller ett annat rum om det skulle behövas. Priset för Kanik är 239€.