Bokhyllan – v.19

Reinier de Jong är en holländsk designer som skapat den här expanderande bokhyllan REK. Hyllan växer i takt med att din boksamling växer. De zickzack-formade delarna kan man flytta in och ut efter behov.

Jag gillar själva idén, men däremot är jag inte helt såld på utförandet. De smalaste partierna är nog inte lämpliga för annan förvaring än tidningar, och de näst smalaste förutsätter nog liggande böcker. Men en smart idé!