Bokhyllan – v.29

Det här är en en-boks-hylla som är allra finast när hyllan är tom. Hyllan reflekterar ljuset och skapar en skuggbild på väggen likt en fjärils vingar. Vackert att ha ett par stycken grupperade tillsammans på väggen.

Hyllan heter mycket passande Fairytale och är designad av Gudrun Lilja Gunnlaugsdottir för isländska Studiobility.