Varför mördar man sin dotter? – Emre Güngör och Nima Dervish

Morden på Fadime Sahindal, Pela Atroshi och Sara Abed Ali är väl kända i Sverige. Böcker har skrivits om dem och om det hedersrelaterade våldet. Men frågan kvarstår: Varför mördar man sin dotter? Hur tänker den man som dödar sin dotter, syster eller kusin?

Hederskulturen bygger på kollektivism. Släkten eller klanen rår om varandra, men är också en stark kontrollinstans. Frihetsbegränsningen ter sig olika, men är ytterst påtaglig för både kvinnor och män. Därför blir utrymmet för individen minimalt – oavsett kön.

Emre Güngör och Nima Dervish har träffat och intervjuat Fadimes pappa Rahmi, Pelas pappa Agid och hennes bror Bawer, samt Saras kusin. Tidigare har ingen försökt ta reda på hur gärningsmännen tänker och varför de begår dessa fruktansvärda dåd. I arbetet för att få bukt med hedersproblemen menar författarna att männen måste inkluderas i samtalet. Hur upplever männen själva sin livssituation? Är deras överordnade ställning alltid positiv? Och hur ska man göra för att förändra dessa attityder?

Kommentar:
När man diskuterar hedersvåld så ligger oftast fokus på flickorna och kvinnorna, det är sällan vi får en inblick från andra sidan, hur männen i hederskulturerna tänker.

Man kan ha sina åsikter om huruvida mördare ska få komma till tals, men jag tycker det är viktigt att ge dem det utrymmet, om det görs på rätt sätt. Om man vill komma till rätta med hederskulturen så går det inte att bara lyssna till ena sidan, offren, utan man behöver även förstå förövarna. Det är också nyttigt att se att det faktiskt finns en människa bakom den där mördaren, som känner mer eller mindre ånger. Till viss del kan jag förstå de olika motiv och omständigheter som ledde till morden, hur förövarna tänkte, men det är en ologisk logik som de använder sig av.

Hur kommer man då tillrätta med problemen? Författarna har några lösningar som de presenterar, och nyckeln till allt är upplysning och utbildning. En omvärdering av begreppet heder, och att man försöker nå de unga killarna då de är lättare att omvända än vuxna. Det är också viktigt att se det som ett problem för båda könen, och inte bara för kvinnor.

Fakta:
Förlag: Norstedts
Antal sidor: 251
Utgivningsår: 2009
Första meningen: Få som har läst eller hört om ett hedersmord kan undgå att ställa frågan: ”Hur kan en förälder mörda sitt barn?”.

Fler lästips:
Lena Katarina Swanberg Hedersmordet på Pela
Unni Wikan En fråga om heder om mordet på Fadime
Ayaan Hirsan Ali En fri röst om islam, kvinnoförtryck och hederskulturer