#1 - - Mrs E:

Smart!

#2 - - Johanna R:

Mycket klokt. Detta skall jag nog anamma